Krytá plaváreň & wellness Bardejov

  tel: +421 54/474 86 36   mobil: 0903 498 707

  e mail: plavarenbj@plavarenbj.sk

  
Vedúci plavárne: Peter Zápach
           
                            tel:
 0911 575 133