Vstup do soľnej jaskyne okrem prvého vstupu je vždy na celú hodinu a 15 minút. Pobyt v jaskyni trvá 45 minút.

 

Pondelok

8:00 - 21:00

Utorok

8:00 - 21:00

Streda

8:00 - 21:00

Štvrtok

8:00 - 21:00

Piatok

8:00 - 21:00

Sobota

14:00 - 21:00

Nedeľa

14:00 - 21:00