Vstup do soľnej jaskyne je vždy na celú hodinu a 15 minút. Pobyt v jaskyni trvá 45 minút.
 

         CENNÍK PLATNÝ OD 1.9.2023

 

Dospelí

2,50 €

Deti do 10 rokov

2,00 €