Vstup do soľnej jaskyne je vždy na celú hodinu a 15 minút. Pobyt v jaskyni trvá 45 minút.
 

 

 

Dospelí

2,00 €

Deti do 10 rokov

1,50 €